Programul „Tineri cu inițiativă pentru dezvoltarea unei culturi civice”

Scopul programului este creșterea gradului de implicare tinerilor din învățământul preuniversitar în formularea și implementarea de proiecte civice, devenind multiplicatori ai acestor activități extra-curriculare. Demersul a pornit ca răspuns la nevoile identificate în Strategia Națională în domeniul politicii de tineret 2015-2020,  potrivit căreia numai 5% sunt implicați în ONG-uri, iar 4 din 5 nu cunosc nici măcar o organizație neguvernamentală. Mai mult decât atât, „doar ceva mai mult de 1 din 3 tineri români de 20-24 de ani sunt ocupați față de aproximativ jumătate dintre tinerii europeni”, iar „rata șomajului în rândul tinerilor de 15 -24 ani depășea în anul 2012 valoarea 25%”. Numai 27% dintre tineri doresc să își deschidă o afacere și numai 1 din 100 are această inițiativă, în timp ce în Polonia, Cehia și Ungaria, rata este de 1 din 4.

Astfel activitățile planificate sunt menite să creeze în rândul elevilor competențele necesare elaborării cererilor de finanțare, să încurajeze implicarea acestora în activități de voluntariat și extra-curriculare, să dezvolte antreprenorialul în rândul tinerilor, precum și să le consolideze  spiritul civic. Împreună, cele trei proiecte derulate în piatra Neamț și Caransebeș au avut ca rezultate: 3 ateliere organizate, instruirea a peste 100 de tineri în domeniul scrierii de proiect și educației civice, peste 250 de tineri participanți la târgurile civice școlare, 18 proiecte elaborate de elevi, 12 știri preluate în presa locală și peste 30.000 de persoane care au fost informate despre cele trei demersuri în mediul online.

REPER este o organizație înființată în 2017, dar care reunește experți ai sectorului neguvernamental cu o experiență de peste zece ani în dezvoltarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă pentru instituții publice, mediul de afaceri și tineret în domeniul prevenirii și combaterii corupției, integrității publice, antreprenoriatului, promovării democrației, drepturilor omului, justiției și a statului de drept, transparenței și responsabilității publice.

Activitățile REPER În prezent, REPER derulează două tipuri de activități: activități de consultanță în managementul integrității și anticorupție pentru implementarea standardului ISO 37001 în instituții și companii, concretizate până în prezent prin colaborări cu SE Electrica SA și Camera de Comerț, Industrie și Navigație Constanța și activități civic-educative pentru tineri. În acest sens, Asociația REPER implementează un demers amplu de instruirea a tinerilor elaborarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă și consolidarea spiritului civic. Demersul se numește „Tineri cu inițiativă pentru dezvoltarea unei culturi civice” care sa desfășurat în trei ediții până în prezent, două la Piatra Neamț în colaborare cu Colegiul Național „Calistrat Hogaș” și  Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” și unul la Caransebeș derulat cu sprijinul  Colegiului Național „Traian Doda”. 


17-04-2018       Administrator       0 comentarii

    

Contact

Inspectoratul Școlar Județean Neamț
Strada Locotenent Drăghescu Nr. 4A 610125 Piatra-Neamț Jud. NEAMȚ
Prof. Ioan Romeo Roman
Email: educativneamt@yahoo.com
Telefon: 0233214860 int.120 / 0723721645