Proiecte educative

Documente utile

  OMECTS 3035/2012 - Regulament de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative școlare și extrașcolare
  OMECTS 4203/30.07.2018 - Metodologia - cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare
  Ghidul profesorului în domeniul proiectelor de colaborare
  Aspecte privind managementul proiectelor

CAEN 2019

Info

Orice acțiune din cadrul unei instituții de învățământ, inclusiv proiectele educative, trebuie să fie în concordanță cu Planul de Dezvoltare Instituțională / Planul de acțiune al unității și să derive din țintele strategice ale acestuia.
Prin urmare, pașii ce trebuie urmați la elaborarea unui proiect educativ sunt următorii:
1.Studierea țintelor strategice din PDI/PAS și a analizelor SWOT din aceste documente, precum și a planului operațional pe anul în curs;
2.Alegerea unei probleme/teme care considerați că doriți să o rezolvați/ameliorați/îmbunătățiți;
3.Prezentarea unei justificări a problemei/temei spre aprobarea Consiliului de Administrație sau directorului unității școlare;
4.Realizareaa propriu-zisă a proiectului:
  a) Alegerea unui titlu realist, scurt și potrivit problemei/temei alese;
  b) Stabilirea scopului/obiectivului general și a unor obiective SMART specifice;
  c) Alegerea beneficiarilor/grupului țintă;
  d) Stabilirea clară a activităților (cu termene, responsabili, resurse, participanți);
  e) Stabilirea rezultatelor realiste și a indicatorilor de realizare;
  f) Diseminarea rezultatelor.
  g) Diseminarea rezultatelor.
Toate punctele prezentate trebuie să fie în consens:
- ținta strategică din PDI/PAS trebuie să fie în justificarea problemei/temei alese;
- pentru un obiectiv fixat, măsurabil, trebuie să-i corespundă una sau mai multe activități;
- obiectivele care nu au legătură cu scopul proiectului trebuie eliminate, precum și activitățile care nu corespund nici unui obiectiv specific;
- rezultatele trebuie să fie absolut măsurabile, cu indicatori preciși de realizare, fiind obligatoriu de realizat;
- o continuitate a proiectului arată viabilitatea lui și importanța problemei/temei alese, precum și faptul că echipa de proiect dorește să amelioreze cât mai mult problema și nu doar să stârnească un foc de paie pe moment;
- fără o diseminare eficientă proiectul nu va fi cunoscut. Orice acțiune are nevoie de o ”reclamă”, prin care noi nu vindem produse materiale, ci exemple de bune practici și îndemnuri.

    

Contact

Inspectoratul Școlar Județean Neamț
Strada Locotenent Drăghescu Nr. 4A 610125 Piatra-Neamț Jud. NEAMȚ
Prof. Ioan Romeo Roman
Email: educativneamt@yahoo.com
Telefon: 0233214860 int.120 / 0723721645