Comunicări

   Calendarul Județean al Activităților Educative 2019

            În urma selecției proiectelor pentru Calendarul Județean al Activităților Educative, pe baza propunerilor unităților de învățământ din județul Neamț, vă înaintăm Calendarul Județean al Activităților Educative 2019.

Coordonatorii proiectelor vor avea în vedere ca:

 • proiectele promovate pe site ISJ Neamț să conțină următoarele informații: Concurs/proiect/simpozion județean (denumire), domeniul   (cultural-artistic, sportiv etc.), poziția (număr listă);
 • diplomele/adeverințele eliberate câștigătorilor/participanților/organizatorilor vor conține aceleași informații de identificare: Concurs/proiect/simpozion județean (denumire), domeniul (cultural-artistic, sportiv etc.), poziția (număr listă) și numărul de înregistrare de la secretariatul unității școlare organizatoare (coordonatorii proiectului vor păstra, în dosarul proiectului,  lista persoanelor care au primit diplome/adeverințe).

Unitățile școlare organizatoare vor transmite Inspectoratului Școlar Județean Neamț, Compartiment activitate extrașcolară, data desfășurării activității principale (cea în care vor fi prezenți elevii/cadrele didactice din școlile participante).

 

25-01-2019

   Concurs național ”Călători prin istorie”

După aprobarea concursului in calendarul national, va transmitem regulamentul Concursului ”Călători prin istorie”, cu mici modificări, datorită modificărilor de programă la clasa a V-a și a VI-a.
Pentru proba teoretică sunt trecute temele în regulament.
Pentru secțiunea power point, tema este ”România modernă”, orice din această perioadă.
Pentru secțiunea artă dramatică, tema este teatrul istoric, orice scenariu cu subiect istoric.
 
Gasiti, în anexa, subiectele de la etapa judeteană din 2017 si 2018, și cele de la etapa națională din 2018.
25-01-2019

   Calendarul Activităților Educative Regionale și Interjudețene 2019, fără finanțare MEN, Anexa 9

Mult succes în implementarea proiectelor!

25-01-2019

    Concursul național ”Recunoștință făuritorilor Marii Uniri”

Cu prilejul Zilei Naționale a României, Ministerul Educației Naționale lansează Concursul național ”Recunoștință făuritorilor Marii Uniri”.

Concursul se adresează tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul românesc și are următoarele secțiuni:

 • creație literară (versuri, proză, eseuri);
 • arte vizuale și muzicale;
 • creații media.

Concursul presupune elaborarea unei lucrări originale, reprezentative pentru viziunea autorului. Concurenții au libertatea de a-și alege formatul de prezentare.

Concursul va debuta luni, 3 decembrie 2018, sub semnul emoției și inspirației generate de sărbătoarea de 1 Decembrie 2018 și se va finaliza în ultima zi de cursuri din semestrul I al anului școlar 2018-2019. Competiția se va desfășura pe niveluri de învățământ, sub coordonarea cadrelor didactice de specialitate.

În vacanța intersemestrială (2-10 februarie 2019), la nivelul ISJ Neamț, vor fi selectate cele mai reușite lucrări ale preșcolarilor și elevilor.

Autorii lucrărilor câștigătoare vor primi recunoașterea la nivel național, în mod public, prin premii, precum și prin acordarea Medaliei CENTENAR și a DIPLOMEI DE EXCELENȚĂ.

 

29-11-2018

   Campania 19 zile de prevenire a abuzurilor și violenței asupra copiilor și tinerilor

Aflată în România la cea de-a VI ediție, Campania 19 Zile de prevenire a abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor se va desfășura, ca și în anii trecuți, în unități de învățământ preuniversitar, în perioada 1-19 noiembrie 2018. Proiectul își propune să organizeze acțiuni de implicare a elevilor și cadrelor didactice în prevenirea abuzului, inclusiv a bullying-ului, neglijării fizice și emoționale, abandonului și absenteismului școlar, consumului de droguri, traficului de persoane etc.

Înscrierea la acest proiect educațional nu este condiționată de plata vreunor taxe de participare și se realizează pe baza Fișei de înscriere, completată și transmisă la adresa activism19zile@outlook.com, până la data de 25 octombrie 2018. Anexăm Fișa de înscriere și descrierea proiectului, așa cum au fost furnizate de FICE România. Persoană de contact: Toma Mareș, președinte FICE România, tel. 0722 464638.

20-10-2018

   Calendarele activitatilor educative 2019

În vederea selecției proiectelor pentru Calendarul Activităților Educative Naționale 2019 (CAEN 2019), Calendarul Activităților Educative Regionale (CAER 2019), Calendarul Activităților Educative Județene (CAEJ 2019) și a proiectelor parteneriale care solicită avizul IȘJ Neamț (locale), vă comunicăm următoarele:

CAE 2019 va avea o structură similară celui din anul 2018, bazându-se pe evaluarea proiectelor edițiilor 2018, realizată la nivel național. Formularul de aplicație pentru Calendarele Activităților Educative (CAEN, CAER, CAEJ și a celor care solicită avizul I.Ș.J. Neamț) și Fișa de evaluare a proiectelor propuse pentru 2019 sunt aceleași cu cele din 2018.

Termen de depunere:

 • Pentru proiectele ce candidează pentru CAEN: 31 octombrie 2018.
 • Pentru proiectele ce candidează pentru CAERI: 10 noiembrie 2018.
 • Pentru proiectele ce candidează pentru  CAEJ: 10 decembrie 2018.
 • Pentru proiectele parteneriale (locale) care solicită avizul ISJ Neamț: 23 decembrie 2018.

Documentele se depun la inspectorii școlari responsabili cu activitatea extrașcolară.

16-10-2018

   Resurse ”Școala Altfel” pentru școli și licee

Asociaţia eLiberare vă mulțumește pentru ajutorul oferit în anul 2018. 
 
Și în acest an, asociaţia oferă pachete de resurse gratuite, pentru toate cele 3 intervale propuse de minister. Acestea au rolul de a facilita activităţile didactice din cadrul programului Săptămâna Altfel, pentru elevii claselor VII-XII. 
 
Prin acest pachet se pune la dispoziție:
 1. UN FILM DOCUMENTAR disponibil online - Este o unealtă bună pentru a căpăta o înțelegere mai bună despre cum arată traficul de persoane la nivel global. 
 2. PLIANTE 
 3. O LECȚIE INTERACTIVĂ - suport de curs, plan de lecție și prezentare powerpoint
 4. MANUAL DE ACȚIUNE un ghid practic de idei creative pentru a folosi resursele la capacitate maximă.
Resursele pot fi comandate, în mod gratuit, de la www.eliberare.com/scoala-altfel/ .
Asociaţia eLiberare este partener oficial al Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane (ANITP) iar folosirea Curriculumului școlar despre traficul de persoane este avizată de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice din România. 
Echipa eLiberare
Cătălina Matei 
catalina@eliberare.com / +40 721 21 21 81
eLiberare 
+40 314 252 374 
www.eliberare.com
06-10-2018

   Cursul Vocațional în Domeniul Financiar Nebancar

Asociația InfoCons,  membră cu drepturi depline în Organizația Mondială Consumers International, membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori, pune la dispoziție, tuturor cadrelor didactice, cu titlul gratuit, Cursul Vocațional în Domeniul Financiar Nebancar pe următoarele secțiuni: Asigurări, pensii private și piața de capital și Cursul Vocațional în  Domeniul Financiar Bancar.

Ținând cont de necesitățile din cadrul societății de astăzi și în raport cu normele europene și naționale din perspectiva informării corecte, cursurile sunt realizate în vederea unei mai bune pregătiri a cadrelor didactice pentru diseminarea de informații corecte către elevi. Cursurile sunt elaborate în parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Asociația Consilierilor Juridici din Sistemul Financiar-Bancar.

Pentru înscrierea la cursul vocațional de Protecția Consumatorilor – secțiunea Financiar nebancară, se completează formularul de înscriere ce se găsește pe www.inforcons.ro secțiunea Curs – Cursuri dedicate cadrelor didactice.

Suportul de curs va fi transmis în format electronic pe adresa de mail menționată în formularul de înscriere, împreună cu un link către Fița de evaluare.

În urma parcurgerii cursului și susținerii examenului în format on-line, tip grilă, cei care finalizează cursul vor primi prin e-mail un Certificat de Absolvire Electronic, iar la solicitare se poate emite și un certificat fizic care va fi remis exclusiv pe adresa Inspectoratului Școlar Județean Neamț.

27-09-2018

   Şcoala siguranţei TEDI, 2018-2019

În anul școlar 2018-2019, MASPEX ROMANIA SRL continuă implementarea, în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale, a proiectului ”Școala Siguranței Tedi”, destinat elevilor din clasa I, în vederea îmbunătățirii condițiilor de siguranță ale acestora acasă, la școală și în timpul liber.

 • Înscrierea în proiect se realizează de către învățătorul clasei participante, pe site-ul scoalatedi.ro, în perioada 17-28 octombrie 2018. Pentru a se înscrie în programul ”Școala Siguranței Tedi”, fiecare învățător de clasa I, trebuie să acceseze site-ul www.scoalatedi.ro, secțiunea înscriere și să completeze formularul de înscriere cu datele de contact și numărul de elevi de clasa I.

Pentru detalii suplimentare, unitățile de învățământ/cadrele didactice pot accesa site-ul www.scopalatedi.ro. (după data de 1 octombrie 2018)

Pentru mai multe informaţii, găsiti, în anexă, adresa MEN cu privire la organizarea acestui proiect.

Mult succes!

23-09-2018

   Conferința Arhitecții Educației, ed. a III-a

Participanți: 130 de cadre didactice, traineri, facilitatori și alți profesioniști din domeniul educației

Locație: Cluj-Napoca, Transylvania College
Data: 17 noiembrie 2018 (09.00-18.00)
Organizatori: Fundația Noi Orizonturi în parteneriat cu CLAYSS Latin America și Transylvania College
Invitați speciali: din Argentina, Germania, Lituania, Bosnia&Herțegovina și Kosovo
Taxa de participare: 100 RON + TVA (include acces la eveniment, traducere simultană, pauze de cafea și prânz, kitul participantului).

Partenerii și colaboratorii Fundației Noi Orizonturi (lideri activi IMPACT, VIAȚA, traineri Arhitecții Educației, promotorii și facilitatorii Școlilor Comunitare) au gratuitate la eveniment (50 de locuri, în ordinea înscrierilor). Pentru a obține codul de gratuitate, vă rugăm să scrieți un mail la adresa sorana_pogacean@noi-orizonturi.ro

Mai multe informatii gasiti pe pagina: https://www.noi-orizonturi.ro/scoli/arhitectii-educatiei/evenimente/conferinta-arhitectii-educatiei-editia-a-iii-

 

22-09-2018

   OPORTUNITATE - Curs online gratuit "Stiluri de învățare"

Stimate Coleg,
Ne face plăcere să vă informăm că pe data de 1 septembrie 2018, Clubul Profesorilor din România, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic București, lansează cursul online Stiluri de învățare. Cursul se adresează tuturor cadrelor didactice, indiferent de specialiate, vechime sau grad.
Cursul are ca scop dezvoltarea competențelor psihosociale ale cursanților, de înțelegere și abordare a strategiilor de învățare în vederea creșterii calității activității didactice. De asemenea, își dorește să ofere repere, sugestii și modalități de organizare, proiectare, desfășurare, evaluare a procesului instructiv-educativ, conform cerințelor unui învățământ de calitate, centrat pe nevoile și personalitățile elevilor.

Cursul este structurat în 3 module, urmate de o evaluare. La final, se va elibera o adeverință de participare din partea Casei Corpului Didactic București, care atestă 15 ore de formare.

Înscrierile se fac până la data de 31 septembrie 2018, iar cursul se va desfășura online în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2018.
Participarea este gratuită.
Pentru înscriere este necesară completarea următorului formular.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMpBeLA3gzonzEAUhXt1jQtbLAXRA41foy6Hr9nFbXYbJqQg/alreadyresponded

Ne puteți contacta la adresa de email: clubulprofesorilor@gmail.com
 
Vă mulțumim!

14-07-2018

   Proiectul ”Tabăra de cercetași Șoimii Neamțului”

În mod sigur, centenarul este un recurs la memorie, la rememorarea faptelor înaintașilor și o cuvenită reverență față de jertfele lor de pe câmpurile de luptă ale Marelui Război.  Centenarul trebuie să fie un moment de reflecție profundă a societății românești care să împletească fericit o sumarizare a progreselor realizate de România în cei 100 de ani scurși de la Marea Unire cu nevoia de a privi spre viitor și a proiecta, de ce nu, următorii 100 de ani.  Acum 100 de ani, generația Marii Uniri și-a avut idealul său național și a știut să-l împlinească, mulți români făcând jertfa supremă pe câmpurile de luptă. Centenarul înseamnă principii, credințe și valori. Căci România s-a construit pe valori, principii și mai ales pe credință. De aceea, considerăm că marcarea centenarului trebuie să aibă următoarele dimensiuni: educativă, a modernizării, a patrimoniului și a memoriei instituționalizate, a elaborării unor lucrări științifice fundamentale pentru România, toate acestea unite sub umbrela durabilității și a impactului major în societatea românească.
În acest context, Asociația Cultural Socială Economică Christiana organizează proiectul Tabăra de cercetași Șoimii Neamțului, dedicat anului Centenar, cu scopul promovării istoriei locale din zona Tarcău, Ardeluța, cu ajutorul partenerilor noștri din Garnizoana Piatra-Neamț, care vor coordona activitățile de supraviețuire în natură și cele specifice cercetășiei pentru un număr de 100 de copii/tineri cu vârste cuprinse între 7-18 ani, din județul Neamț. 
Suma necesară pentru un copil (700 lei) acoperă cheltuielile de cazare, transport (Piatra-Neamț- tabără/  tur-retur), masa/zi (3 mese principale și 2 gustări), activitatea de coordonare a activităților din tabără, materialele și echipamentele necesare, asistenta medicală, consiliere psihologică,  drumețiile, vizita la obiective turistice, kitul cercetașului, diplome/premii, cd cu poze/filmari.  
Detalii despre acest proiect găsiți in anexă, iar informații suplimentare vă putem oferi oricând la cerere. 
Cristina Demetercă
Vicepreședinte Asociația Cultural Socială Economică Christiana
 

 

06-07-2018

   Clubul Copiilor Roman vă invită la Şcoala de vară

Clubul Copiilor Roman organizează în vacanţă o şcoală de vară pentru elevii care îşi doresc să înveţe ceva util, dar şi să se distreze. Cursurile sunt gratuite şi se vor desfăşura în luna iunie 2018.

16-06-2018

   Istoria la ea acasă (Tabără de vară pentru elevii pasionați de istorie)

În anul Centenarului Unirii de la 1918 Biserica Ortodoxă se implică printre multele activități și proiecte aflate în derulare și în organizarea la Mănăstirea Oașa a unei tabere de vară pentru elevii care au obținut în primul rând premii și mențiuni la Olimpiada de Istorie (faza națională dar și la faza județeană). Pot să se înscrie și elevii care au obținut premii și mențiuni la faza națională și/sau județeană a Concursului de referate științifice la Istorie, precum și la alte concursuri cu tematică istorică organizate de Ministerul Educației, Academia Română sau de universitățile din țară. Perioada în care va avea loc tabăra este 7-14 iulie 2018. Organizatorii asigură gratuit elevilor și profesorilor însoțitori transportul, cazarea și masa, excursii tematice la monumentele și locurile istorice din împrejurimi precum și un bogat program de conferințe, mese rotunde și evenimente cu caracter social la care vor fi invitați istorici, teologi, oameni de cultură (Pr. Prof. univ. dr. Ioan Chirilă, Prof. univ. dr. Ioan Bolovan, poeții pr. Ioan Pintea, Vasile George Dâncu ș.a.). De asemenea, organizatorii vor oferi elevilor care au fost selectați să participe la tabără premii în bani și cărți, pentru a le recompensa și în acest fel munca depusă pentru pregătirea și rezultatele obținute la Olimpiada de Istorie și/sau la celelalte concursuri.

Înscrierile se fac până la data de 20 iunie 2018.

Pentru orice informații se pot adresa întrebări Comitetului de organizare.

Comitetul de organizare: Dr. Oana Tămaș (oanatamasm@gmail.com); Drd. Maxim Iuliu Morariu (iuliumariusmorariu@gmail.com); Masterand Maria Sânpetrean (liga.studentilor.cj@gmail.com) Mănăstirea Oașa din jud. Alba (https://ro.orthodoxwiki.org/Mănăstirea_Oașa)

28-05-2018

   Concursul ”Europa văzută prin ochii copiilor”, ediția a VI-a

Asociația Culturală ”Star” Piatra-Neamț în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț organizează manifestarea-concurs ”Europa văzută prin ochii copiilor”, ediția a VI-a, în ziua de 9 mai 2018.

Organizatorii invită elevii din învățământul preuniversitar (clasele I-IV, V-VIII și IX-XII) să participe, în echipe formate din 3-9 elevi, la un concurs artistic și de cultură civică ce își propune să evalueze creativitatea în artele plastice (pictură, desen, grafică etc.), interpretarea artistică (muzică, teatru, dans) și cunoștințele generale, într-un format inovativ.

Organizatorii vor răsplăti cu diplome și distincții echipajele participante.

Competiția este cuprinsă în CAEJ 2018, poz. 3.

În anexe găsiți Regulamentul concursului și fișa de înscriere.

 

17-04-2018

   Casting ”Next Star”

      Dan Negru te invita la casting! Esti mic, dar ai un talent MARE? “Next Star” este in cautarea copiilor talentati pentru cel de al 9-lea sezon. Luni, 2 aprilie, incepand cu ora 11, ii asteptam pe copiii cu varsta cuprinsa intre 3 si 14 ani, la Palatul Copiilor din Piatra Neamt.

      La preselectie pot participa copii cu ORICE FEL DE TALENT. Stii sa canti cu vocea sau la un instrument, stii sa dansezi, sa pictezi, sa faci teatru, esti dresor de animal, cunosti trucuri de magie, jonglerii, te pasioneaza speedcubing-ul si iti plac jocurile intelectuale, faci echilibristica sau acrobatii pe cal, bicicleta, skateboard, trotineta, esti cel mai tare la parcour sau manifesti orice alta forma de talent? Poti deveni urmatorul “Next Star” si castigatorul premiului de 20.000 de euro!

Inscrierile se vor face la fata locului, in baza actelor de identitate ale ambilor parinti si a certificatului de nastere al copilului. Echipa “Next Star” le ureaza succes tuturor candidatilor!

Contact: nextstar@antenagroup.ro, tel: +0740 010 367

26-03-2018

   Concursul ”Stiinte si Tehnica altfel”, editia a VII-a.

La Scoala Gimnazială ”Al. I. Cuza”, Roman, organizeaza, in data de 28 martie 2018, concursul ”Stiinte si Tehnica altfel”, editia a VII-a.

Mai mult informatii gasiti in anexa

21-03-2018

   Mesajul meu antidrog, ediția 2018

Agenția Națională Antidrog (ANA) lansează ediţia a XV–a a concursului „Mesajul meu antidrog”, adresat elevilor de gimnaziu şi liceu din întreaga ţară, având ca temă #Potaltfel!.

Proiectul reprezintă un concurs naţional în cadrul căruia elevii îşi exprimă, într-o formă de comunicare artistică sau prin sport, opiniile şi atitudinile lor în legătură cu consumul de droguri.

Secţiunile ediţiei a XV-a vor fi: eseu literar, arte vizuale (grafică, desen şi fotografie), film scurt metraj, spot, sport (la nivel judeţean), iar criteriile de evaluare a lucrărilor urmăresc încadrarea în cerinţe (tematică şi dimensiuni), promovarea mesajelor pozitive, originalitatea mesajului şi a subiectului ales, acurateţea stilului, claritatea limbajului.

 

28-02-2018

   Concursul National ”Alege! Este dreptul tau!”

Tema concursului: Crearea unei piete on-line echitabile si sigure

Tema eseu: Costuri ascunse ale comertului on-line

Tema desen: Mesaje ascunse in publicitatea on-line la produse nealimentare

In anexă gasiti calendarul, tematica si bibliografia concursului, editia 2018.

 

28-02-2018

   Dezbaterea „Mișcarea de Eliberare Națională în Basarabia“ la Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“ Neamț

Agendă eveniment dezbatere „Mișcarea de Eliberare Națională în Basarabia“ la Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“ Neamț

Vineri, 16 februarie 2018, la ora 12:30, la Sala Info-Club 2 a Bibliotecii Județene „G.T. Kirileanu“, se desfăsoară Programul România Centenară. Proiectul „Maluri de Prut – Basarabia necunoscută“, în parteneriat cu Radio România Chișină. Invitați speciali: Nicolae Negru – scriitor și analist politic, membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova și din România, participant la Mișcarea de Eliberare Națională din Basarabia; regizoarea Leontina Vatamanu; proiecții de fotografii din arhiva personală și de fragmente din filmele documentare „Te iubesc Ion și Doina“ (despre Doina și Ion Aldea Teodorovici), „Satul din Oglindă“, „Sârma Ghimpată“.

 

 

16-02-2018

   Lansarea proiectului ”C.E.V.A. - Comunitate. Educație. Viitor. Artă

 

C.E.V.A – Comunitate, Educație, Viitor, Artă este un proiect cultural care își propune activarea populatiei tinere din orașul Târgu Neamț, prin implicarea directă într-un proces de explorare a realităților locale și crearea unui produs cultural specific. Proiectul vizează adaptarea instrumentelor artistice la persoane fără experientă anterioară în domeniu si explorarea povestilor personale si a istoriei recente si redarea lor într-un produs care va fi prezentat cu diferite ocazii publicului larg.

20 de adolescenți din oraș vor fi selectati printr-un apel deschis pentru a forma o echipă implicată in toate fazele procesului de explorare și de creație. Prima etapă va fi o tabără intensivă în timpul vacanței de primăvară, în care vor fi ghidați de către traineri cu experiență în mai multe domenii. La finalul proiectului, adolescenții vor dezvolta un spectacol de teatru bazat pe rezultatele cercetării. De asemenea, va fi organizată o expozitie, care va contine materialele culese si dezvoltate pe parcursul proiectului.

Pentru a face parte din „C.E.V.A – Comunitate, Educaţie, Viitor, Artă”, toți elevii de liceu din Tîrgu-Neamț și împrejurimi sunt invitați să trimită o formă de exprimare artistică (eseu, foto, video etc.) care să exprime atitudinea lor față de lumea care îi înconjoară, la adresa ceva@frilensar.ro, nu mai târziu de 15 martie. Participarea este gratuită, toate costurile fiind acoperite de organizatori.

Mai multe detalii pe pagina de Facebook a proiectului C.E.V.A:

www.facebook.com/C.E.V.A.comunitate/

13-02-2018

   Cambridge Days Romania

Mai multe iformqatii despre acest eveniment gasiti in anexa.

Pentru a va inregistra pe platforma Cambridge Days Romania 2018 accesati http://www.cartestraina.ro/cday/register.htm

 

06-02-2018

   Campania Minți Strălucite de Descoperire a copiilor supradotați

Programul Academic BiAnual

Centrul Gifted Education are misiunea de a descoperi şi de a dezvolta potenţialul copiiilor cu abilităţi înalte (supradotaţi) prin testari si selectii la standarde internationale si prin programe de invatare specializate precum Programul Academic BiAnual.
Mai multe informatii gasiti accesand link-ul http://giftededu.ro/
 
06-02-2018

   LISTA CONCURSURILOR ȘCOLARE CE SE VOR ORGANIZA ȘI DESFĂȘURA LA NIVEL REGIONAL/INTERJUDEȚEAN, FĂRĂ FINANȚARE M.E.N., ÎN ANUL ȘCOLAR 2017 -2018

Anexa nr.7 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr.3076/17.01.2018 cuprinde şi Calendarul activităţilor educative regionale si interjudeţene 2018.

Proiecte promovate vor conţine următoarele informaţii: 

 • Concurs/proiect/simpozion regional/interjudetean cuprins în Anexa nr.7 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr.3076/17.01.2018, domeniul   (cultural-artistic, sportiv etc.), poziţia ...............

Diplomele/adeverinţele eliberate câştigătorilor/participanţilor/organizatorilor vor conţine aceleaşi informaţii de identificare: Concurs/proiect/simpozion regional/interjudetean cuprins în Anexa nr.7 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr.3076/17.01.2018, domeniul   (cultural-artistic, sportiv etc.), poziţia ............... şi numărul de înregistrare de la secretariatul unităţii şcolare organizatoare (coordonatorii proiectului vor pastra, in dosarul proiectului,  lista persoanelor care au primit diplome/adeverinte).

Exemplu: Nr. 1254/12/21.03.2018

 

 

28-01-2018

   LISTA CONCURSURILOR ȘCOLARE CE SE VOR ORGANIZA ȘI DESFĂȘURA LA NIVEL NAȚIONAL, FĂRĂ FINANȚARE M.E.N., ÎN ANUL ȘCOLAR 2017 -2018

Cuprinde si Calendarul naţional al activitatilor educative 2018.

Aprobat cu O R D I N privind aprobarea competițiilor școlare ce se vor organiza și desfășura în România, la nivel internațional, național și regional, în anul școlar 2017-2018

Proiecte naţionale Neamt:
1. Concurs național de artă fotografică Magia Zoom, Cultural-artistic, arte vizuale noiembrie 2017 - septembrie 2018 Clubul Copiilor Tîrgu Neamț
2. Concurs național interdisciplinar Descoperă monumente românești, Cultural-artistic, culturi și civilizații mai 2018 Liceul Tehnologic Ion Creangă Pipirig
3. Concurs național Copilăria un poem, Cultural-artistic, culturi și civilizații iunie-iulie 2018 Liceul Tehnologic Arhimandrit Chiriac Nicolau Vânători-Neamț
4. Proiect național Creangă... la el acasă, Cultural-artistic, literatură aprilie 2018 Colegiul Tehnic Ion Creangă Tg.Neamț
5. Concurs internațional de creație Calistrat Hogaș, Cultural-artistic, literatură mai 2018 Colegiul Național Calistrat Hogaș Piatra-Neamț
6. Concurs național Ștefan Procopiu, Științific iulie 2018 Colegiul Tehnic Gheorghe Cartianu Piatra-Neamț
7. Concurs național de automodele Cupa Bicazului, Tehnic august 2018 Palatul Copiilor Piatra-Neamț (Clubul Copiilor Bicaz)
8. Concurs național de karting Cupa Pietricica, Tehnic iunie 2018 Palatul Copiilor Piatra-Neamț
9. Concurs național Tinerii de azi, antreprenorii de mâine, Tehnic decembrie 2018 Colegiul Național de Informatică Piatra-Neamț
19, Festival-concurs național Hai în viitor! Tehnic mai 2018 Colegiul Național Petru Rareș Piatra-Neamț

27-01-2018

   Resurse ”Școala Altfel” pentru școli și licee

Asociaţia eLiberare vă mulțumește pentru ajutorul oferit în anul 2017. Prin sprijinul dumneavoastră, organizatia a reușit să ajungá la numeroși profesori și să ofere peste 5800 de materiale informative pe tema traficului de persoane, în întreaga țară.
 
Și în acest an, organizatia pune la dispozitie pachete de resurse gratuite, pentru toate cele 3 intervale propuse de minister. Acestea au rolul de a facilita activităţile didactice din cadrul programului Săptămâna Altfel, pentru elevii claselor VII-XII. 
 
Prin acest pachet se pune la dispoziție:
 1. UN FILM DOCUMENTAR disponibil online - Este o unealtă bună pentru a căpăta o înțelegere mai bună despre cum arată traficul de persoane la nivel global. 
 2. PLIANTE disponibile în variantă electronică sau format fizic
 3. O LECȚIE INTERACTIVĂ - suport de curs, plan de lecție și prezentare powerpoint
 4. MANUAL DE ACȚIUNE un ghid practic de idei creative pentru a folosi resursele la capacitate maximă.
Resursele pot fi comandate, în mod gratuit, de la www.eliberare.com/scoala-al tfel/ .
 
Asociaţia eLiberare este partener oficial al Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane (ANITP) iar folosirea Curriculumului școlar despre traficul de persoane este avizată de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice din România. 
 
09-01-2018

   Proiectul LUNA.DOC

Asociația One World Romania organizează proiectul LUNA.DOC, o lună de filme documentare în licee, ajuns la cea de-a patra ediție. 

Deschiderea oficială a proiectului va avea loc în data de 16 noiembrie 2017, începând cu ora 12.00, la Casa Culturii ”Ion Creangă” Târgu-Neamț, cu proiecția filmului ”Alice are grijă”.

În cadrul acestui eveniment, organizatorii propun o discuție liberă despre lucrurile care separă și care apropie generațiile.

Proiectul este organizat în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale.

Profesorii implicați vor primi adeverință de participare. 

Intrarea este liberă în limita locurilor disponibile.

Înscrierile pentru profesorii cu grupuri organizate se fac prin completarea formularului: goo.gl/PFFBTJ 

Persoană de contact din partea Asociației One World Romania este doamna Petra Dobruska, tel. 0732.429.826, e-mail petra@oneworld.ro

ALICE ARE GRIJĂ | Sander Burger | Olanda | 2015 | 75 min
Alice este un robot inteligent de numai 60 de centimetri înălţime, dezvoltat de un laborator olandez de cercetare pentru a răspunde nevoilor de îngrijire ale bătrânilor în viitor. Aflată deocamdată în perioada de testare, Alice părăseşte laboratorul la intervaluri regulate de timp, pentru a le ține companie unor doamne vârstnice. Documentarul lui Sander Burger urmăreşte îndeaproape relaţia lui Alice cu cele trei gazde ale sale, fără a oferi soluţii imediate, ci doar speranţa că, poate, cândva, soluția Alice va funcționa. 

07-11-2017

   CONCURS JUDEȚEAN “NEAMȚUL – ȚINUT AL DIVERSITĂȚII CULTURALE”

Liceul ”Vasile Conta” organizează concursul ”Neamțul - Ținut al diversității culturale”, în ziua de 11 noiembrie 2017.

 

Concursul vizează promovarea județului Neamț ca ținut al diversității culturale, prin activități de antreprenoriat, sociale, culturale și artistice ale elevilor de liceu indiferent, de profil și specializare.

Au fost propuse șase direcții de acțiune:

 • Inventică/Tehnică
 • Limbi moderne
 • Arte vizuale
 • Antreprenoriat
 • Scurt metraj
 • Tradiții nemțene

 

        Mai multe informatii gasiti in anexa.   

02-11-2017

   ONE WORLD ROMANIA LA ȘCOALĂ

Nevoia de socializare nu se atenuează cu timpul, iar izolarea este doar una din bolile fără diagnostic ale bătrâneții. În filmul ”Alice are grijă” vedem cum încearcă șiința să rezolve acestă problemă, inventând un roboțel social. Rămâne întrebarea: câți dintre noi nu am putea petrece mai mult timp cu bunica sau bunicul? Documentarul-poem ”Orice se poate întâmpla” ne poartă într-o scurtă plimbare prin parc și ne arată ce înseamnă de fapt ”a da în mintea copiilor” - a fi din nou curios, jucăuș și entuziasmat în legătură cu lumea în care trăim. Limitele, în caz că există, cu siguranță nu se măsoară în ani: ”Două bunicuțe înverșunate” este un film despre două prietene octogenare care își propun să dea de cap macroeconiomiei, așa că străbat Statele Unite, discută cu specialiști și află care sunt neajunsurile creșterii economice, cine beneficiază și cine suferă de pe urma ei.

02-11-2017

   Calendarul Activităților Educative 2018 (DOCUMENTE)

La preselecția realizată la nivel județean vor fi eliminate următoarele tipuri de proiecte:

 • proiectele care nu au respectat precizările din formularul inițial;
 • proiectele care nu au îndeplinit condițiile de nivel național/regional/judeţean;
 • proiectele care nu au respectat prevederile Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare;
 • proiectele cu taxă;
 • proiectele bazate exclusiv pe corespondență;
 • concursurile în care numărul de premii (I, II, III) a depășit 30% din numărul total de participanți.

            Vă rugăm să acordați o atenție deosebită respectării prevederilor Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare, aprobat prin OMECTS nr. 3035/2012 și precizărilor din Formularul de aplicație și Fișa de evaluare.

16-10-2017

   Campania națională 19 Zile de prevenire a abuzurilor și violenței asupra copiilor si tinerilor

Vă transmitem spre informare Proiectul național de conștientizare, consultare și participare a copiilor și tinerilor la prevenirea tuturor formelor de violență exercitate asupra lor în familie, școală, comunitate, implementat de Federația Internațională a Comunităților Educative, secțiunea România,  cu privire la lansarea Campaniei naționale 19 Zile de prevenire a abuzurilor și violenței asupra copiilor si tinerilor.

Găsiți în anexe:

 • Proiectul educațional.
 • Fișa de înscriere.
 • Manifestul 2017 pentru eradicarea violenței și abuzurilor împotriva copiilor și tinerilor până în 2030.
16-10-2017

    

Contact

Inspectoratul Școlar Județean Neamț
Strada Locotenent Drăghescu Nr. 4A 610125 Piatra-Neamț Jud. NEAMȚ
Prof. Ioan Romeo Roman
Email: educativneamt@yahoo.com
Telefon: 0233214860 int.120 / 0723721645